All Posts

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಬ್ಬ

Posted on:

ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಾಡು. ವಿವಿಧತೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನಾಡು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭೂಭಾಗ. ಇದನ್ನು ಹೊರಗೊಮ್ಮಲೇ ತೋರುವ ದಿನ ಆಗುತ್ತದೆ, “ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ” ಅಥವ “ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ.” ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ […]